PDI-2535MG  25g金属齿数字空心杯微型锁尾舵机

PDI-2535MG 25g金属齿数字空心杯微型锁尾舵机

型号:PDI-2535MG

品牌:JX、OEM

详细介绍

特点:
-- 高性能可编程数字空心杯锁尾舵机
-- 台湾制造高精度铝齿轮硬质阳极氧化
-- CNC 铝中壳
-- 双滚珠轴承
-- 带防水圈
-- 支持锁尾

详细规格:       
死区: 1μs
工作频率: 1520μs / 330hz
电机: 空心杯
速度 (4.8V): 0.06sec/60° 
扭力 (4.8V): 3.54kg.cm (48.6oz/in)
尺寸: 36X15X32.4 mm/1.42 X0.59X1.28in
重量: 26.32 g (0.93oz)
连接线: JR  180 mm (7.09in)
轴承: 2BB