PDI-4605MG  6KG精密金属齿轮数字空心杯短身舵机

PDI-4605MG 6KG精密金属齿轮数字空心杯短身舵机

型号:PDI-4605MG

品牌:JX、OEM

详细介绍

特点:
-- 高性能可编程数字空心杯短身舵机
-- 台湾制造高精度铝齿轮硬质阳极氧化
-- 双滚珠轴承
-- CNC 铝中壳
-- 带防水圈

详细规格:       
死区: 1μs
操控系统:  +Pulse Width Control
工作频率: 1520μs / 330hz
工作电压:  DC4.8~6V
电机: 空心杯
工作温度范围: -10 to + 60°C
速度 (4.8V): 0.09sec/60°
速度 (6V): 0.07sec/60° 
扭力 (4.8V): 4.92kg.cm (68.3/in)
扭力 (6V): 6.16kg.cm (85.54oz/in)
电位器的驱动直接驱动
尺寸: 40.5X20.5X31mm /1.59 X0.80X1.22 in
重量: 46g (1.58oz)
连接线: JR  265 mm (10.43in)
轴承: 2BB