C70 70kg.cm超大扭力全金属12V高压空心杯舵机

C70 70kg.cm超大扭力全金属12V高压空心杯舵机

型号:C70

品牌:JX

详细介绍

特 点:
-----全金属空心杯舵机
-----高精度金属齿轮台湾制造

 

 

 详 细 参 数:
遥控器最大角度: 120°
控制板最大角度: 180°
死区: 2μs
工作频率: 1520μs / 330hz
电机: 空心杯
速度11.1v 0.10 sec/60°
速度12.0v 0.08sec/60°
扭力11.1v 61 kg.cm
扭力12.0v 72 kg.cm
尺寸: 40X20X43.3mm
重量: 87g
线/颜色: JR 265 mm/-棕+红S橙
轴承: 两个滚珠轴承
包含配件: 十字、一字、半截、圆盘、*形、防震圈、铜套、相关螺丝