B60 60kg.cm超大扭力全金属高压无刷舵机

B60 60kg.cm超大扭力全金属高压无刷舵机

型号:B60

品牌:JX

详细介绍

特 点:
-----全金属无刷舵机
-----高精度金属齿轮台湾制造

 

 

 详 细 参 数:
遥控器最大角度: 120°
控制板最大角度: 180°
死区: 2μs
工作频率: 1520μs / 330hz
电机: 无刷
速度6.0v 0.13 sec/60°
速度7.4v 0.11sec/60°
扭力6.0v 52 kg.cm
扭力7.4v 62 kg.cm
尺寸: 40X20X43.3mm
重量: 87g
线/颜色: JR 265 mm/-棕+红S橙
轴承: 两个滚珠轴承
包含配件: 十字、一字、半截、圆盘、*形、防震圈、铜套、相关螺丝